КОНТАКТ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“Прота Стеван Димитријевић”

ул. Др.Тихомира Ђорђевића бб 18220 АлексинацТелефон: +381 (0)18 800 068 +381 (0)18 807 787
Факс: +381 (0)18 800 069
Радионица: +381 (0)18 804 702
E-mail: tehskolaal@mts.rs
ПИБ: 100303430
Број текућег рачуна: 840-1798660-64
Рачун сопствених прихода: 840-1798666-46