Учење на даљину

I – 1  Електротехничар информационих технологија
I – 2  Монтер телекомуникационих мрежа, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
I – 3  Машински техничар моторних возила
I – 4  Техничар за компјутерско управљање CNC машина
I – 5  Економски техничар
I – 6  Техничар друмског саобраћаја

II – 1  Електротехничар рачунара
II – 2  Електротехничар за термичке и расхладне уређаје
II – 3  Машински техничар моторних возила
II – 4  Аутомеханичар, Заваривач
II – 5  Економски техничар
II – 6  Техничар друмског саобраћаја

III – 1  Електротехничар рачунара
III – 2  Монтер телекомуникационих мрежа, Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
III – 3  Машински техничар моторних возила
III – 4  Техничар за компјутерско управљање
III – 5  Економски техничар
III – 6  Техничар друмског саобраћаја

IV – 1  Електротехничар рачунара
IV – 2  Електротехничар енергетике
IV – 3  Машински техничар моторних возила
IV – 4  Економски техничар
IV – 5  Техничар друмског саобраћаја