Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Повеља о оснивању школе