Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Решење Министарства просвете