ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“ по први пут уводи дуално образовање за образовни профил Монтер телекомуникационих мрежа за 15 ученика првог разреда. Подршком компаније Телеком Србија ученици који се одлуче за овај образовни профил имаће прилику за стицање компетенција у окружењу најсавременијих технологија које ће их квалификовати за занимање Монтер телекомуникационих мрежа. Ученицима је обезбеђена савремена практична настава у компанији Телеком Србија, одређене накнаде и стимулативни поступци за напредовање, а након завршетка школовања посао у компанији. Предност за ученике у дуалном образовању јесте контакт са реалним корпоративним окружењем у којем стичу професионално искуство у реалним условима. Такође, имају могућност да провере на практичан начин да ли градиво које уче у школи одговара њиховим професионалним интересовањима. Кроз накнаду коју остварују, ученици имају додатну мотивацију за учење и рад. Образовни профил Монтер телекомуникационих мрежа унапређује се и модернизује у складу са постигнутим технолошким достигнућима саме школе, Телекома Србије сходно Закону о дуалном образовању. Позивамо ученике да се придруже будућности савремених технологија кроз дуално образовање у Техничкој школи „Прота Стеван Димитријевић“ у Алексинцу!

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

Компанија Телеком Србија заузима водећу позицију на тржишту телекомуникација у Србији и својим приступом омогућава јединствено и интегрисано корисничко искуство. Послујући у Србији под брендовима Мтс и Супернова, компанија пружа услуге мобилне и фиксне телефоније, телевизије и интернета.
Синергијом искуства и нових знања, трансформише се и изнова побољшава задовољство њених корисника. Омогућава им беспрекорно повезивање и врхунско дигитално искуство свуда и у сваком тренутку, постајући тако њихов први избор на тржиштима где послује.
Увођењем нових услуга и применом најсавременијих технологија, компанија настоји да омогући глобалну повезаност и да стварањем услова за изванредну комуникацију обогати живот људи. Континуираним улагањем у даљи развој и модернизацију телекомуникационе инфраструктуре, мреже и услуга, компанија је у могућности да успешно одговори на све изазове, захтеве и очекивања корисника.
Телеком Србија је својим укључењем у пројекат Дуалног образовања у систему средњег стручног образовања, подржао програм Владе Републике Србије чији је циљ да се у складу са савременим технолошким тенденцијама унапреди процес школовања у средњим стручним школама за поједина занимања и њихову адекватну примену у пракси, уз свест да тиме доприноси јачању конкурентности привреде Републике Србије.
Дуално образовање је модел наставе у коме се теоријско учење у школи надограђује учењем кроз рад код послодавца. Циљ је да средњошколци поред теоријског знања, овладају и практичним вештинама током свог школовања како би постали компетентни и спремни за запошљавање одмах након завршетка формалног образовања.
Предности дуалног образовања за компанију се огледају у прилици да упозна ученика и обучава потенцијалног, будућег радника који се још у току школовања упознаје са вредностима компаније и доприноси генерисању нове енергије и иновативности, а за ученике контакт са реалним корпоративним окружењем у којем стичу професионално искуство у реалним условима. Такође, имају могућност да провере на практичан начин да ли градиво које уче у школи одговара њиховим професионалним интересовањима. Кроз накнаду коју остварују, ученици имају додатну мотивацију за учење и рад.
Реализацију дуалног образовања, Телеком Србија спроводи од септембра 2021. године за образовни профил Монтер телекомуникационих мрежа.
Ученицима обезбеђује стицање компетенција у окружењу најсавременијих технологија које ће их квалификовати за занимање Монтер телекомуникационих мрежа.
Компанија овом активношћу надограђује своју традицију друштвено одговорног пословања, уз промовисање за њу врло важног, а дефицитарног занимања на територији читаве Србије. Наставља да образовни профил Монтер телекомуникационих мрежа унапређује и модернизује у складу са постигнутим технолошким достигнућима компаније сходно Закону о дуалном образовању.
Укратко, допуњује процес образовања њених будућих запослених и на тај начин улаже у будућност компаније.