КОНТАКТ

            

  
Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“
Алексинац

Назив правног лица

Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић“

Адреса

Тихомира Ђорђевића бб, Алексинац

ПИБ

100303430

Матични број правног лица

07106912

ЈБКЈС (Јединствени број корисника јавних средстава)

01923

Име и презиме овлашћеног лица

Драган Петковић

WEB

www.tehskolaal.edu.rs

e-mail

 

Tелефон

018/800-068,  018/800-069,  018/807-787,  018/804-702

Обвезник ПДВ-а

Да

Шифре делатности

8532, 1413, 2562, 8553, 9522

Управа за трезор – буџет

840-1798660-64

Управа за трезор – сопствена примања

840-1798666-46