Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Датотеке за преузимање

- НОВО....Наставно особље шк.2015/2016.године;Оделења, број ученика

-Школски програм за 2015/2016.годину -Развојни план школе до 2018.годину

- Кадровски услови рада(упошљени) шк.2015/2016.године

....................................................................................................................

-Писмена провера у шк.2015/2016.год. прво полугодиште

ТАБЕЛА. DOC,ТАБЕЛА. PDF

.....................................................................................................................

Образовна струка: Друмски саобраћај

ТЕСТОВИ за возачки испит

.......................................................................................................................

- Рачунарске мреже: ВЕЖБЕ

- Програмирање скрипта за III разред

- Програмирање скрипта за IV разред

- Програмирање C++ за II разред

- Програмирање скипта Visual C++ за IV разред

...............................ШК.2014/2015.година.....................................................

.........................................................................................................................

- МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ шк.2013/2014.године:

- четвртоједан , четвртодва , трећедва , трећечетири , трећешест

- Сајт Антологија српске књижевности (лектира)

Ванредни испити шк.2013/14.године

1. Општеобразовни предмети

2. Електротехника

3. Машинство и обрада метала

4.Трговина

5. Друмски саобраћај

...............................................................

-Грб школе (у боји)

- Грб школе (сиви)

- Грб школе (црно-бели)

- Преузми листу

- Учитељ петорице српских патријарха

- Кратак приказ живота Проте Стевана Димитријевића

- Шаблони за графички

- Шаблон за израду школског програма

Матурски и завршни шк.2012/2013.године

- 1.Српски језик и књижевност- питања

- 2.Математика- питања

- 3.Матура изборни предмети

- 4.Матура практичан рад- теме

- 5.Завршни испит- теме