Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Кратак историјат школе

Може се рећи да је школа издржала пробу времена јер има дугу традицију. Њени корени су везани за недељно - шегртску школу која је настала далеке 1860. године. За оснивање и почетак рада школе заслуга припада становницима града Алексинца и околине. Школа је почела да ради на верски празник Цвети са 115 ученика. Први ученици су били углавном калфе и шегрти.

С обзиром да се школа налази на имању које је поклонио прота Стеван Димитријевић, 2004. године Наставничко веће школе доноси одлуку да она носи име овог великог човека, са благословом Светог архијерејског синода Српске православне цркве бр. 113/зап.62 од 22.јануара 2004. године у Београду.

Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић", данас је савремена и модерна школа са кабинетском наставом из свих струка, добро опремљеним радионицама и преко 80 запошљених радника. Више од 600 ученика распоређених у четии струке : електротехника, машинство и обрада метала, трговина, угоститељство и туризам, друмски саобраћај. Такође, поседује лиценцу Министарства просвете и спорта за вандредне ученике програме преквалификације, доквалификације, специјализације и стручног оспособљавања. У објекту школе постоје зубна амбулантна и ђачка задруга.

Повеља о оснивању школе

Прота

О Проти Зорица Пелеш, публициста

Одлука светог архијерејског синода српске православне цркве

Решење Министарства просвете