Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Календар рада за школску 2017/2018.годину

Почетак школске године: петак 01.09.2017. године

Завршетак првог полугођа: среда 31.01.2018. године

Почетак другог полугођа: понедељак 12.02.2018. године

Почетак пролећног распуста: понедељак 02.04.2018. године

Крај пролећног распуста: понедељак 09.04.2018. године

Крај школске године за ученике завршних разреда: четвртак 24.05.2018. године и 31.05.2018.године

Крај школске године за ученике осталих разреда: четвртак 21.06.2018. године