Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Контакт информације

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "Прота Стеван Димитријевић"
ул. Др.Тихомира Ђорђевића бб 18220 Алексинац
Телефон:      +381 (0)18 800 068      +381 (0)18 807 787
Факс:      +381 (0)18 800 069
Радионица:      +381 (0)18 804 702
E-mail: tehskolaal@mts.rs
ПИБ:      100303430
Број текућег рачуна:      840-1798660-64
Рачун сопствених прихода:      840-1798666-46


View Larger Map