Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

Образовни профили - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електротехничар рачунара

Волите ли рачунаре?
- учите о рачунарима оно што други не знају
- користите рачунаре на часовима у лабораторијама и кабинетима
- примењујете рачунаре у стручним предметима
Научићете да изаберете или препоручите другима праву компјутерску конфигурацију, инсталирате разне оперативне системе, користите или пројектујете базе података за различите намене, стечена знања из других предмета примените кроз симулационе програме...
Шта год изабрали, имајте у виду да рачунари и интернет одавно бришу просторне и временске границе и отварају пут у сигурну будућност.

Монтер ТК мрежа

Свакодневно се срећете са разним облицима комуникације. Овај профил вас учи и оспособљава за послове постављања и одржавања мрежа, не само фиксне и мобилнетелефоније, већ и у другим, савременим системима преноса чија је употреба данас у експанзији.
Осим тога научићете да постављате мрежну инфраструктуру за:
- рачунарске мреже
- системе сателитске и кабловске комуникације
- различите врсте инсталација: телефонске, интерфонске,видео-надзор и друге инсталације, за заштиту простора.

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

У оквиру овог образовног профила припремате се за монтажу, одржавање и поправку расхладних, термичких и клима уређаја.
Научићете да:
- пројектујете и читате шеме у електричним уређајима
- самостално обавите потребну дијагностику и извршите неопходне поправке на термичким и расхладним уређајима
- монтирате и сервисирате расхладне и клима уређаје... и још доста тога...
Стећићете потребна знања и вештине за ваш даљи професионални развој, осећај тачности, уредности и одговорности при раду, осећај тимског рада.

Образовни профили - МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Техничар за компјутерско управљање

Oспособљен је да управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина - CNC машина.
Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру на основу кога прави програм за обраду на компјутерски управљаним машинама.
Овај профил захтева креативност, коју ученик стиче израдом великог броја програма, цртежа и модела на компјутеру.
Практична настава се изводи у специјализованим кабинетима на најновијим CNC машинама.
Ово је најатрактивније занимање у оквиру машинства јер обједињује пројектовање и производњу применом компјутера.

Машински техничар моторних возила

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теориска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији , одржавању, као и основним елементима аутоматизације.

У току школовања, постоји могућност обуке ученика за возача Б категорије.

Образовни профили - ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Економски техничар

стручни предмети

Eкономски техничар  је профил који образује техничаре који воде, израђују, обрађују и одржавају финансијску и нефинансијску документацију у  институцијама попут банака, туристичких агенција осигуравајућих  друштава, трговачких  и угоститељских предузећа.
Оспособљава се за обављање следећих послова:
- вођење књиговодствених докумената;
- књижење  пословних  промена;
- благајничко пословање;
- контрола пословних књига;
- обрачун рата и камата, пореза и дуговања;
- планирање продаје;
- рекламирање производа и услуга.

            Од економских техничара се очекује тачност, ажурност, систематичност и одговорност.Они морају бити особе од поверења са израженом комуникативношћу.
Ученици који стекну ово занимање могу да се упишу на струковне и академске студије друштвеног смера: економски, правни, филозофски, филолошки, ФОН, менаџмент, политичке науке и др.

 

Трговински техничар

Ако си љубазан, марљив, педантан, тачан, волиш људе и комуникацију са њима, ово је право занимање за тебе.
Код нас ћеш научити да:
- остварујеш комуникацију са купцима, добављачима и јавношћу
- обављаш послове набавке и продаје
- водиш књиговодствену евиденцију у области малопродаје
- решаваш рекламације.
У нашој школи омогућено је праћење овог програма у модерном кабинету са савременим училима.
Практична настава обавља се у малопродајним објектима класичног и савременог типа.
Циљ нам је да стекнеш знање, вештине и навике за самостално обављање послова у области трговине или наставиш школовање на факултетима или високлим струковним школама.


Образовни профили - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Техничар друмског саобраћаја

Наставни план

Овај образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања о организацији и превозу путника и робе, о безбедности и регулисању саобраћаја, саобраћајној инфраструктури, моторима и моторним возилима.
Послови образовног профила:Организација, анализа података о путничком и теретном саобраћају,провера саобраћајне сигнализаије,израда и контрола реда вожње,диспечерски и складиштни послови,контрола исправности возила,
послови регулисања и безбедности саобраћаја...
Након завршеног школовања имате многе могућности запослења:Саобраћајна полиција,технички преглед возила,предузећа за изградњу и одржавање путева,шпедитерске компаније,саобраћајна предузећа,послови инспекције саобраћаја  у градској управи...
Уколико желите можете наставити Ваше образовање на многим факултетима, као што су:Саобраћајни факултет,машински факултет,електорнски факултет,грађевински факултет,висока техничка школа,војна академија.


Свим ученицима завршне године овог образовног профила, наша школа обезбедила је БЕСПЛАТНУ ОБУКУ И ПОЛАГАЊЕ ВОЖЊЕ ЗА ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ Б КАТЕГОРИЈЕ!!!

Возач моторних возила

Занимање "Возач моторних возила" омогућује обављање послова возача при превозу робе и путника.
Услови данашњице захтевају од савремених возача висок степен одговорности, спретности и знања.
У нашој школи омогућено вам је праћење овог програма у модерном кабинету са савременим училима, као и обука на возилима Б и Ц категорије.
Наш циљ је да пренесемо знање, вештине и навике које ће вама омогућити да након завршеног образовања самостално обављате послове и радне задатке који се постављају пред савременог професионалног возача.