Техничкa школa "Прота Стеван Димитријевић"
Алексинац

План уписа за школску 2017/2018 годину

.... ВАЖНО....ВАЖНО...НОВО....

- ПЛАН УПИСА У ШКОЛСКУ 2017/2018.ГОДИНУ :

- ЕЛЕКРОТЕХНИКА:

а. Електротехничар рачунара

б. Монтер телекомуникационих мрежа(15 ученика)

ц. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје(15 ученика)

- МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

а. Машински техничар моторних возила

б. Техничар за конпјутерско управљање

- САОБРАЋАЈ;

а. Техничар друмског саобраћаја

- ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА;

а. Економски техничар

Потребна документа:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
- сведочанство о завршеној основној школи
- Лекарско уверење о здравственој способности*
- Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )
* - ученици који се уписују за возаче моторних возила морају поднети

другачије лекарско уверење, за додатне информације контактирајте нас

 

 

.....................................................................................

- РЕЗУЛТАТИ УПИСА У ШК.2015/2016.ГОДИНУ

......................................................................................

- УПИС УЧЕНИКА У ШК.2015/2016 - ИНФОРМАТОР

Потребна документа:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
- сведочанство о завршеној основној школи
- Лекарско уверење о здравственој способности*
- Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )
* - ученици који се уписују за возаче моторних возила морају поднети

другачије лекарско уверење, за додатне информације контактирајте нас

.....................................................................................................................................

 

ИНФОРМАТОР УПИСА ЗА ШК.2014/2015.годину: В И Д Е О

- СТРУКА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА,

- СТРУКА МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА,

- СТРУКА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ,

- ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА( НОВО)

Потребна документа:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
- сведочанство о завршеној основној школи
- Лекарско уверење о здравственој способности*
- Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )
* - ученици који се уписују за возаче моторних возила морају поднети другачије лекарско уверење, за додатне информације контактирајте нас

................................................................................................................................................................

- РЕЗУЛТАТИ УПИСА у првом изборном кругу за школску 2013/2014.годину

................................................................................................................................................................

- ИНФОРМАТОР ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2013/2014.годину

у Техничкој школи "Прота Стеван Димитријевић" - ПЛАКАТ :- ВИДЕО

...ЧЕКАМО ВАС!!! ХВАЛА НА ПОВЕРЕЊУ !!! ДОБАР ИЗБОР!!!

- У нашoj школи, ове школске године могу се уписати ученици заинтересовани за

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА:

- Електротехничар рачунара (четврти степен - 30 ученика) NIAL SB 4E08S

- Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје(трећи степен - 15) NIAL SB 3E17S

- Монтер телекомуникационих мрежа(трећи степен- 15ученика) NIAL SB 3E20S

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА:

- Техничар за компјутерско управљање (четврти степен - 30 ученика) NIAL SB 4D13S

- Машински техничар моторних возила(четврти степен- 30 ученика) NIAL SB 4D08S

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ:

- Трговински техничар (четврти степен - 30 ученика) NIAL SB 4K02S

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ:

- Возач моторних возила (трећи степен - 30 ученика) NIAL SB 3I11S

Потребна документа:

- Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
- сведочанство о завршеној основној школи
- Лекарско уверење о здравственој способности*
- Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )
* - ученици који се уписују за возаче моторних возила морају поднети другачије лекарско уверење, за додатне информације контактирајте нас